Telecom providers hebben bekend gemaakt dat ze het 2G telecom netwerk gaan uitfaseren. Dit heeft gevolgen voor het uitlezen van uw energiemeter. Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen met bijbehorend antwoord.

Door: Joulz

16-01-2020

Wat is 2G?

De term 2G is een afkorting voor tweede generatie en is een verouderde generatie (1991) van technologie van mobiele telefoons. Deze oude generatie mobiele telefoons maken nog gebruik van het oude 2G of 3G netwerk. De mobiele communicatie in Nederland wordt op dit moment gereed gemaakt voor het nieuwe, snellere en stabielere 5G netwerk. Om ruimte te maken voor dit nieuwe netwerk hebben de drie grootste telecomproviders KPN, T-Mobile en Vodafone aangekondigd te stoppen met de huidige 2G en 3G netwerken.

Wat is het 2G netwerk?

Via deze techniek was snel internet mogelijk. Tegenwoordig zorgt ons 4G netwerk ervoor dat iedereen snel internet heeft. Steeds meer apparaten maken gebruik van een internetverbinding, daarom zijn de telecomproviders zich aan het voorbereiden voor een 5G netwerk.

Wanneer wordt het 2G netwerk uitgefaseerd?

De telecomproviders hebben aangekondigd om ondersteuning van dit netwerk uiterlijk te beëindigen per 1-1-2021 (KPN) en uiterlijk 1-1-2022 (Vodafone). 

Wat heeft de verandering van 2G te maken met mijn meter?

Een deel van de Joulz meters maakt gebruik van een 2G simkaart om uw verbruiksgegevens op te halen. Omdat de telecomproviders 2G uitfaseren, werkt deze simkaart na de uitfasering niet meer. Het is dus belangrijk dat wij uw simkaart, indien dit bij uw meter mogelijk is, tijdig omwisselen. Het is belangrijk dat u meewerkt aan deze wijziging. Indien u dit niet doet kunnen wij onze taak als meetverantwoordelijke niet meer nakomen. Dit heeft als gevolg dat u niet meer juist gefactureerd kunt worden voor uw energieverbruik.

Wat doet Joulz om te voorkomen dat mijn meter straks geen meetgegevens meer kan versturen?

Een deel van de meters kunnen met een software update op afstand worden overgezet naar GPRS. Indien dit niet mogelijk is, zijn er twee opties:

1) Indien we verwachten dat de meter nog wel even mee kan, vervangen we alleen de communicatiemodule;
2) Indien de meter al verouderd is worden de communicatiemodule én meter vervangen.

Wat moet ik hiervoor doen?

Indien u een huurmeter heeft, wordt er door ons contact met u opgenomen om de meter of de communicatiemodule kosteloos te vervangen. Heeft u een koopmeter? Dan nemen we contact met u op over de benodigde aanpassingen.

Welke kosten worden aan mij doorberekend?

Enkel wanneer u eigenaar bent van uw meter worden kosten in rekening gebracht voor de aanpassingen aan uw meter (of communicatiemodule). We stemmen dat altijd van tevoren met u af. Mocht u besluiten om uw contract aan te passen naar een huurcontract, dan worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Zijn de aanpassingen verplicht?

Om energie af te kunnen nemen bent u als zakelijke klant verplicht om een contract af te sluiten met een meetverantwoordelijke partij. In dit geval is Joulz uw meetverantwoordelijke partij. Om ervoor te zorgen dat wij uw energiemeter na de uitfasering nog steeds kunnen uitlezen, zijn aanpassingen noodzakelijk. U bent niet verplicht om de aanpassingen uit te laten voeren door Joulz. Echter indien de aanpassingen niet tijdig kunnen worden uitgevoerd moeten wij de overeenkomst opzeggen omdat wij niet aan onze wettelijke verplichting kunnen voldoen. De mogelijke misgelopen inkomsten voor het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst worden bij u in rekening gebracht.