Leverancier van duurzame energie verduurzaamd eigen locatie

Leverancier van duurzame energie verduurzaamd eigen locatie

Als leverancier van duurzame energie wilde Brouwer Biocentrale hun daken voorzien van een zonnestroom installatie zodat ze hiermee nog meer groene energie opwekken. Wij helpen daar uiteraard graag bij. In 2018 is het project opgeleverd. Het is een zonnestroominstallatie op één van de grootste biocentrales van Nederland. En bij het plaatsen hebben we rekening gehouden met de vele lichtstraten die op de korte stalen sheddaken terecht komen.