AAN tijdens groot onderhoud

Om de veiligheid en levensduur van je installatie te kunnen garanderen is periodiek groot onderhoud nodig. Natuurlijk wil je dat dit onderhoud geen invloed heeft op je bedrijfsvoering. Met Joulz altijd AAN zorgen we er met de inzet  van een noodstroomaggregaat voor dat je gewoon kunt door blijven werken en dat het onderhoud tijdens kantooruren kan worden uitgevoerd.

AAN tijdens netstoring

Wanneer er een grote netstoring is dan zorgen wij er met Joulz altijd AAN voor dat je voorrang krijgt bij het huren van een noodstroomaggregaat bij onze leverancier. Zo zorgen wij er voor dat je binnen 4 uur, na het melden van de netstoring, een draaiend aggregaat hebt staan.

Soepele inzet

Wanneer je kiest voor Joulz altijd AAN wordt er een calamiteitenrapport gemaakt met daarin belangrijke informatie om de inzet van het aggregaat soepel te laten verlopen. Joulz altijd AAN kent verschillende varianten, afhankelijk van het benodigde vermogen. Wil je altijd AAN blijven? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.