Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) is een samenwerkingsverband tussen bedrijven en organisaties die in het centrum van Rotterdam actief zijn. Bijvoorbeeld doordat ze een bedrijf of winkel hebben in het centrum of omdat werknemers van het bedrijf vaak door de stad rijden. Maar ook zijn het partijen die een faciliterende rol kunnen spelen bij de missie om in 2025 de stadskern emissievrij te laten beleveren. In verschillende zones in de stad mag alleen logistiek verkeer, zoals bestelbussen en vrachtwagens, rijden zonder CO2-uitstoot. ZES loopt daarmee voor op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Dit heeft op korte termijn gevolgen voor alle partijen die in of door het stadscentrum van Rotterdam rijden voor de bevoorrading van winkels, horeca, kantoren, of het leveren van (ver)bouwmaterialen. En natuurlijk ook alle retourstromen, zoals afval en ongewenste producten. Deze partijen zullen de overstap moeten gaan maken van een vrachtwagen, bus of auto met diesel- of benzinemotor naar een aandrijving zonder uitstoot.

Elektrisch vervoer bereikbaar maken

Naast de ambitie om het eigen wagenpark te verduurzamen neemt Joulz vooral deel aan ZES met als doel om deelnemers te ondersteunen met kennis en advies over laadinfrastructuur en laden met duurzame opgewekte energie. Met name de situaties waarbij er beperkte netcapaciteit beschikbaar is, maar toch met veel vermogen (snel) moet worden geladen, vraagt om creatieve oplossingen . Daarnaast heeft Joulz jarenlange kennis en ervaring opgebouwd in de elektrische (net)infrastructuur om zo tot realisatie van laadinfrastructuur te komen, ook wanneer er beperkte netcapaciteit beschikbaar is

We kijken uit naar boeiende samenwerkingen met de deelnemers van ZES om zo samen te bouwen aan een duurzame, uitstootvrije Rotterdamse binnenstad.