Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het beheer en onderhoud van diverse Defensie locaties. Naast beheer en onderhoud van alle locaties werd er ook gevraagd om 24/7 beschikbaarheid doormiddel van een storingswachtdienst. Tijdens het onderhoud is er geen onderbreking van de spanning gewenst, ook daar moesten de inschrijvers een oplossing voor aanleveren. Afgelopen week is de definitieve gunning van de aanbesteding bekendgemaakt.

Joulz heeft perceel Zuidwest Nederland toegewezen gekregen. Dit betekent dat Joulz alle locaties van het Rijksvastgoedbedijf in Zuidwest Nederland in onderhoud en beheer neemt tot en met 2022. Tevens levert Joulz 24/7 storingswachtdienst en zetten wij Noodstroom Aggregaten in bij het onderhoud. Op deze manier verzekeren wij het Rijksvastgoedbedrijf van continuïteit van de bedrijfsvoering op een veilige en efficiënte werkwijze.

Het Rijksvastgoedbedrijf is een fusie van vier verschillende diensten die over het vastgoed van het Rijk gingen: de Rijksgebouwendienst, de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en de directie Rijksvastgoed. Als onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.

Joulz /
nov 2018 /
Bruin, Tia de