Ondanks de scheiding tussen het vrije en het gereguleerde domein, is er een klein percentage overlap (<1%) als het gaat om direct aangesloten kWh-meters in het vrije domein en gereguleerde rotorgasmeters. Met het oog op efficiency, eenduidigheid in populatiebesluiten maar zeker ook over metercodes, is het gewenst om voor NBNL en VMNED wederzijds deel te nemen van Netbeheerders aan de Grootverbruik-gasmeterpool (VMNED) en voor de Meetverantwoordelijken aan de Kleinverbruik-kWh-meterpool (NBNL). Door deze samenwerking worden de Meterpools efficiënter uitgevoerd.

Doordat we nu al de vruchten plukken van deze samenwerking tussen VMNED en NBNL, is de intentie om de overeenkomst voor langere termijn voort te zetten waarbij de periode is afgestemd op de contractperiodes van de coördinatoren.

Joulz /
nov 2018 /
Bruin, T de (Tia)