Technische oplossing Virtual Power Grid

Technische oplossing Virtual Power Grid

Voor ondernemers is dat een bittere pil. Want het raakt bedrijven die groene stroom willen terugleveren maar ook bedrijven die stroom willen afnemen. Steeds vaker krijgen zij te horen van de regionale netbeheerder. ‘Sorry het elektriciteitsnet is vol’ of ‘nee, je kunt geen stroom terugleveren’. Ondernemers kiezen voor een andere oplossing: ze worden (deels) zelfvoorzienend door hun eigen energiebehoefte op te wekken. Op het Schiphol Trade Park is dit ook het geval. Daar bouwt Joulz samen met Intospace aan een Virtual Power Grid. Het gebouw moet gaan voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen met een BREEAM-certificaat in de klasse ‘outstanding’.

Contact
Netcongestie een belemmering voor bedrijven

Netcongestie een belemmering voor bedrijven

Op deze locatie gooide netcongestie roet in het eten. Er was geen aansluiting mogelijk om elektriciteit van het net af te nemen. Tijd om te wachten tot de aansluiting wel beschikbaar is heeft het bedrijf niet. Dus wordt het pand zelfvoorzienend. Mike Sterkenburg, Manager Infradiensten bij Joulz vertelt: “de aanvragen van projectontwikkelaars groeien, vooral voor gebieden die geen aansluiting op het net kunnen krijgen”. Op die locaties is nog veel ontwikkeling mogelijk op het gebied van economie en ze hebben een gunstige ligging qua infrastructuur. “Bij de ontwikkeling van de energienetten in het verleden zijn daar vaak maar minimale kabels in de grond gelegd” aldus Sterkenburg. De problemen zijn op dit moment vooral groot rondom Amsterdam en de rest van Noord-Holland, maar als je de congestiekaart bekijkt zie je dat in de periode van juli tot december al veel gebieden oranje of rood zijn gekleurd. “Er worden veel datacenters, grote energieslurpers, gebouwd. Wat we zien is dat de komende vijf jaar geen nieuwe aansluiting meer gerealiseerd kan worden in deze gebieden”.

Innovatieve oplossingen noodzakelijk

Innovatieve oplossingen noodzakelijk

De komende jaren neemt het energieverbruik in Nederland alleen maar toe. Doordat we veel meer en vaker elektriciteit gebruiken is de verwachting dat rond 2030 zo’n 50% van het elektriciteitsnet overbelast is. Michiel van Schravendijk, Business Developer bij Joulz vertelt “door de toename van elektrisch vervoer en warmtepompen maar ook door steeds meer opwek van zonne-en windenergie komt het elektriciteitsnet onder druk te staan”. Vooral in gebieden waar het elektriciteitsnet bestaat uit dunne kabels, want voorheen was de vraag naar stroom daar erg laag. “Deze veranderingen hebben grote gevolgen als we geen innovatieve oplossingen bedenken. De netbeheerders moeten namelijk zulke grote stappen maken, dat is qua geld, kennis maar ook bemensing niet bij te houden”.

De oplossing: lokaal energie opwekken?

De oplossing: lokaal energie opwekken?

Als je het eenvoudig bekijkt is het best gek dat we elektriciteit over grote afstand transporteren terwijl je het ook lokaal kunt opwekken én gebruiken. Minder belasting voor de netbeheerder en duurzamer voor de gebruiker. Met een Virtual Power Grid is een aansluiting op het elektriciteitsnet helemaal niet nodig is. Zo eenvoudig als het nu beschreven wordt is het uiteraard niet. Op zowel technisch als financieel vlak is het een complexe operatie. Maar als afnemer merk je daar weinig van, want uiteindelijk heb je 'gewoon' stroom op locatie. De kwaliteit van de elektriciteit moet goed zijn want een leveringszekerheid is essentieel. Het ontworpen energiesysteem van een Virtual Power Grid haalt uiteindelijk een leveringsbetrouwbaarheid van 99,99%. En die betrouwbaarheid zit dicht op wat de regionale netbeheerder aan jou kan leveren.

De energiepartner voor duurzame oplossingen

De energiepartner voor duurzame oplossingen

Als expert op het gebied van (duurzame) energie-infrastructuren ontwerpt Joulz het gehele energiesysteem van de Virtual Power Grid. Van Schravendijk vertelt: “Naast het ontwerpen zijn we verantwoordelijke voor het gehele energiesysteem op locatie. Daarnaast leveren we de duurzame stroom, zorgen we voor een spreiding van gebruik over de dag met behulp van batterijen en een slim algoritme houdt de vraag en aanbod van de stroom in balans. Als er te weinig stroom opgewekt kan worden staat er een gasgenerator die in kan springen. Dat doen we uiteraard alleen als het echt nodig is”. Dus hoewel een deel van deze energievoorziening met behulp van gasgeneratoren gaat is een Virtual Power Grid een duurzame oplossing. Het stelt namelijk bedrijven in staat om te verduurzamen, ook als netcongestie roet in het eten dreigt te gooien. En voor die generator kan de meest duurzame brandstof worden gekozen zoals groen gas.

De energietransitie mogelijk maken

De energietransitie mogelijk maken

Een Virtual Power Grid, het ontwikkelen, plaatsen en onderhouden vergt een flinke investering. Hoe groot die investering is hangt af van meerdere factoren. Onder andere de complexiteit van het energiesysteem maar ook de omvang van het project. “Klanten hebben niet altijd de mogelijkheid om zo’n grote investering te doen, daar ondersteunt Joulz bij”. De energietransitie mogelijk maken vraagt om een pragmatische aanpak. Zonder innovatieve initiatieven blijft het bij veel theorieën, maar met behulp van technische oplossingen zoals een Virtual Power Grid maken we de energietransitie mogelijk!

Wil jij meer weten over het verduurzamen van jouw bedrijfspand? Of is netcongestie een belemmering voor de ontwikkeling van jouw bedrijf?

Neem contact op