Door: Joulz

01-01-2018

Stedin Netbeheer heeft een deel van haar activiteiten, met betrekking tot het onderhouden en beheren van transformatoren, overgedragen aan Joulz. Joulz is onderdeel van Stedin Groep. In onderstaande FAQ leest u meer informatie over de overdracht.

Wat verandert er voor u?

Joulz is uw aanspreekpunt voor uw huur en/of onderhoudsvraag over de transformator. Wij hebben, door jarenlange ervaring, een hoog kennisniveau opgebouwd over de eisen die netbeheerders stellen aan installaties en netwerken. Zo zorgen wij ervoor dat uw energie-infrastructuur altijd voldoet aan de hoogste normen voor veiligheid en gebruikersfunctionaliteit.

Waarom stopt Stedin Netbeheer met de verhuur van transformator(en)?

Stedin Netbeheer richt zich op werkzaamheden op het net. De verhuur van transformatoren valt buiten de gereguleerde activiteiten. Om een open en duidelijke scheiding aan te brengen, worden de verhuuractiviteiten ondergebracht bij Joulz.

Wat is een transformator en waar dient dit apparaat voor?

Een transformator is een apparaat die de hoogspanningsvoltage verlaagt naar een door u bruikbare laagspanning van 230/400 volt. Een aansluiting van meer dan 175 KVA behoort tot hoogspanning. Het transformeren van de hoogspanning maakt onderdeel uit van uw bedrijfsvoering. U bent als ondernemer hier zelf verantwoordelijk voor.

Heb ik deze transformator(en) nodig? En zijn er andere mogelijkheden?

Een transformator is noodzakelijk om de elektrische installatie op uw locatie van de juiste elektrische spanning te voorzien. Zonder transformator is dat niet mogelijk.

Kunnen wij de transformator kopen in plaats van huren?

Nee, de overdracht van het eigendom is het gevolg van een herinrichting van de activiteiten. Deze transformatoren worden niet verkocht. Indien u liever wilt kopen, dan maken wij een afspraak met u om onze transformator te verwijderen. Let er wel op dat er in uw organisatie een eigen installatieverantwoordelijke aanwezig moet zijn die de eigen transformator beheert en onderhoudt.

Wat als ik gedurende looptijd vertrek uit het pand?

Het contract is overdraagbaar naar de nieuwe gebruiker.

Kan het contract (tussentijds) beƫindigd worden?

Het contract is (tussentijds) te beëindigen in gevallen als faillissement en ontbinding van uw organisatie of sloop van het perceel waar de installatie is opgesteld. 

Wat betekent de overdracht voor mijn huidige huurtarief?

Uw huidige huurtarief is per 1 januari 2018 geïndexeerd. Wij hanteren voor iedereen dezelfde tarieven.