Door: Joulz

18-12-2017

Subsidie zonnepanelen voor duurzame ondernemers

Voldoet u via zonnepanelen volledig of deels in uw eigen energiebehoefte? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een aantrekkelijke subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE).

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Groene energie is beter voor het milieu en maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarom stimuleert de overheid duurzame ondernemers met de SDE. Deze regeling is er voor bedrijven en instellingen, zowel profit als non-profit, die groene energie produceren met bijvoorbeeld zonnepanelen. De subsidieregeling geldt voor een periode van 12 tot 15 jaar. Voldoende lang dus om uw investering in duurzame energieproductie echt rendabel te maken

Voorwaarden voor subsidie zonnepanelen

Wilt u een subsidie aanvragen voor uw zonnepanelen? Dat doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Maar natuurlijk krijgt u de SDE-subsidie niet zomaar. Er gelden strikte voorwaarden met betrekking tot het meten, registreren en rapporteren van de energieproductie. U heeft een goed plan nodig en u dient over de juiste meetapparatuur te beschikken. Dat luistert vrij nauw, dus laat u goed adviseren.

Meten hoeveel uw zonnepanelen produceren

Een van de voorwaarden voor de SDE-subsidie is dat uw productie-installatie gekoppeld is aan een gecertificeerde brutoproductiemeter. Deze meter toont exact aan hoeveel kilowatt elektriciteit uw zonnepanelen opwekken. Op basis hiervan bepaalt de overheid de omvang van uw subsidie. Voor uw eigen inzicht is een koppeling met een online registratiesysteem onontbeerlijk. De e-DataPortal van Joulz biedt u niet alleen inzicht in de prestaties van uw installatie. Ook ontvangt u de input voor de rapportages die u bij certificeringsinstantie Certiq moet aanleveren om de subsidie te ontvangen.

Meer informatie of advies nodig?

Wat kunt u doen om ten volle van de overheidssubsidie voor uw zonnepanelen te profiteren? Maak een afspraak met een adviseur van Joulz.

Neem contact op