Stap 1: EAN-code aanvragen bij netbeheerder

EAN staat voor European Article Number. Het is het unieke getal van achttien cijfers dat je van je netbeheerder krijgt. Heb je gewone stroom, dan krijg je een Grijs EAN-code. Wek je zelf stroom op, dan krijg je ook een Groen EAN-code. Maar let op! Je moet zélf vragen of je energie mag leveren aan het net. Dat is niet moeilijk. Je regelt de aanvraag via je regionale netbeheerder. Even doen dus. 

Stap 2: Groen EAN-code doorgeven aan meetbedrijf

Nu komt het. De netbeheerder geeft jouw Groen EAN-code niet door aan je meetbedrijf. Dus ook niet aan Joulz. Maar als meetverantwoordelijke hebben wij de code wél nodig voor correcte registratie van je opwek. Meten gebeurt op twee codes. Op je Grijs EAN-code meten we je dagelijks verbruik en de teruglevering. Op de Groen EAN-code meten we de maandelijkse bruto opgewekte energie.

Stap 3: Groen EAN-code doorgeven aan leverancier

Oké. Je krijgt de Groen EAN-code van je netbeheerder. Je geeft hem al door aan je meetbedrijf. Moet je hem dan ook nog doorgeven aan de leverancier? Jazeker! En wel voor je terugleververgoeding. Alleen als je energieleverancier jouw Groen EAN-code kent, kan hij de vergoeding aan je uitbetalen. Dat wil je natuurlijk. En als duurzaam ondernemer heb je er ook gewoon recht op.

Stap 4: Je onderneming aanmelden bij CertiQ

Goed. Je wekt zelf energie op. Je hebt een Groen EAN-code. Laat die subsidie maar komen, zou je zeggen. Nee dus. Je hebt bewijs nodig dat jouw stroom echt duurzaam is. Een zogeheten Garantie van Oorsprong. CertiQ is de enige instantie die jouw energie kan certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald. Dus zorg dat je je bedrijf aanmeldt bij CertiQ voordat je subsidie aanvraagt.

Stap 5: Subsidie aanvragen bij RVO

Hè hè. Het is zover. Nu kun je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) je subsidie regelen. Zoek op Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Grote kans dat je voor de SDE-subsidie in aanmerking komt. En weet je wat het mooie is? RVO ontvangt al jouw productiegegevens automatisch via CertiQ. Dus je kunt alles in één keer goed regelen. Toch hulp nodig? Bel Joulz!