Hoe kom ik in aanmerking voor SDE-subsidie?

Bent u met uw bedrijf van plan om zelf hernieuwbare energie op te wekken? Dan bespaart u niet alleen op energiekosten. Ook komt u in aanmerking voor de SDE-subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE)

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Sinds 2008 stimuleert de overheid met deze regeling de productie van hernieuwbare energie. De regeling is er speciaal voor ondernemers die zelf stroom opwekken met zonnepanelen, windmolens of warmte uit geothermie of biomassa. De kostprijs van groene stroom is vaak hoger dan van energie uit fossiele brandstoffen. De SDE-subsidie vergoedt (deels) het verschil. U krijgt de subsidie voor een periode van 12 of 15 jaar, afhankelijk van de toegepaste technologie. Daarmee verdient u uw investering dus makkelijk terug.

Vereiste apparatuur en andere voorwaarden

De SDE-subsidie vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om de bijdrage ook echt te ontvangen, dient u uw installatie aan te melden bij certificeringsinstantie Certiq. Daarvoor gelden uiteraard de nodige voorwaarden. Zo heeft u een doordacht meetplan nodig en moet uw installatie de juiste meetapparatuur hebben. Denkt u aan een gecertificeerde brutoproductiemeter of teruglevermeter, die precies meet hoeveel kilowatt uw installatie produceert. Het aantal kilowatt registreert en rapporteert u conform de regels van de SDE en de GVO (Garanties van Oorsprong Regeling).

SDE-subsidie is zaak van specialisten

Kortom, er komt nogal wat bij kijken voordat u kunt profiteren van de SDE-subsidie. Laat u zich daarom goed adviseren door de juiste instanties en de procedures rondom de SDE-subsidie. Laat u vooral niet afschrikken door het doolhof aan regels en richtlijnen. Groene stroom die u zelf opwekt is goed voor uw imago als duurzame ondernemer én voor uw portemonnee. Bij Joulz helpen we u graag opweg om uw eigen productie-installatie zo rendabel mogelijk te maken.