Impact van netcongestie op ondernemers

Maar dan stuit je op de beperkingen van het huidige elektriciteitsnet. In grote delen van het land biedt het bestaande energienet geen ruimte voor wind- en zonnestroom. Steeds vaker moeten netbeheerders ‘nee’ verkopen. Sorry, je krijgt geen stroom geleverd op deze locatie. Of sorry, je kunt geen zelfopgewekte zonnestroom terug leveren.

Waarom is netcongestie een probleem?

De vraag naar stroom stijgt enorm door de grootschalige elektrificatie. En wat is er nu beter dan je energiebehoefte zelf op te wekken? We zien dat steeds meer bedrijven en consumenten duurzame energie opwekken, gebruiken, opslaan en terugleveren. Op veel plekken in Nederland is er te weinig ruimte op het elektriciteitsnet om alle vraag naar elektriciteit te transporteren. Naar verwachting ontstaan er steeds meer lokale congestieproblemen. Dat raakt bedrijven die groene stroom willen terugleveren maar ook bedrijven die stroom willen afnemen voor hun locaties.

De beperkingen voor bedrijven, door gebrek aan transportcapaciteit, nemen toe. In vergelijking met halverwege 2021 is de capaciteitskaart van Nederland in december een stuk roder geworden. Dat is ook duidelijk te zien op onderstaande afbeeldingen waarin de capaciteitskaart van juli 2021 vergeleken wordt met de situatie in december 2021 voor de invoeding van het elektriciteitsnet (teruglevering).

Capaciteitskaart invoeding elektriciteitsnet juli 2021 (links) en december 2021 (rechts) per gemeente. Bron: Netbeheer Nederland

Overlast netcongestie gemeenten

In december 2021 hebben 151 Nederlandse gemeenten last hebben van structurele netcongestie, oftewel 43% van alle gemeenten in Nederland. Voor nog eens 152 gemeenten hanteert de regionale netbeheerder een aangepast offertebeleid voor (nieuwe) aansluitingen of is de vooraankondiging gedaan.

Analyse van transportcapaciteit invoeding elektriciteitsnet december 2021 per gemeente. Bron: Netbeheer Nederland

De toekomst van netcongestie

Het elektriciteitsnet in Nederland is ooit aangelegd op basis van voorspellingen: welke productie en afname verwachten we? In landelijke gebieden nemen mensen van oudsher weinig energie af. Daar is het elektriciteitsnet dan ook ‘dunner’ dan in stedelijke gebieden. Niemand kon destijds vermoeden dat er juist in die dunbevolkte gebieden grote energiepieken zouden ontstaan, met name door de opkomst van grote zonneweides en windmolens. Die energiepieken vormen een groot risico voor overbelasting van het net. Daarnaast speelt er in regio’s daarbuiten een ander probleem. Nieuwbouw en elektrificatie zorgen voor een toenemende energievraag waardoor het netbeheerders niet lukt om snel genoeg het elektriciteitsnet te verzwaren. Het elektriciteitsnet zit dus aan alle kanten tegen zijn grenzen aan. Dat is de realiteit van nu.

Slim balanceren van energievraag- en aanbod

De netbeheerders werken hard om het energienet klaar te maken voor de toekomst door de beschikbare capaciteit maximaal te benutten, flexibel om te gaan met vraag en aanbod en slim te verzwaren. Het balanceren van de productie en consumptie van duurzame elektriciteit is waar het om draait. Slim balanceren van vraag en aanbod: door meer duurzaam op te wekken met onder andere zon en wind en door te bufferen, bijvoorbeeld met batterijopslag.

Dit kan vandaag te dag al door slim met het bestaande energienet om te gaan en met lokale oplossingen voor de zwaardere aansluitingen. Belangrijk hier is dat het niet alleen met individuele oplossingen gaat lukken, maar ook vraagt om lokale samenwerking.

Heeft jouw organisatie te maken met netcongestie en wil je advies over de mogelijkheden? Joulz helpt je graag verder met advies op maat. We ondersteunen je op het gebied van ontwerp, realisatie, onderhoud, financiering en exploitatie van jouw energie systeem.

Hulp nodig bij jouw congestievraagstuk?

Neem contact op