SDE++ aanvragen vanaf 5 oktober 2021

De SDE++ regeling is de verbreding van de SDE+ subsidie. SDE++ betekent subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie en wordt door het RVO uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De focus van de SDE+ regeling lag op het opwekken van duurzame energie. In de SDE++ is deze verlegd naar het besparen van CO2.

De overheid stimuleert hiermee duurzame energieproductie en CO2-reductie om de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar te houden. De SDE++ regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.  De regeling is van toepassing op een breed scala aan technologieën op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte (WKK), hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie.

De SDE++ 2021 is open voor aanvragen van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Er is een budget van €5 miljard beschikbaar. In deze blog gaan we verder in op de SDE++ regeling voor zonnestroominstallaties.

Toekenning SDE op basis van capaciteit en omvang

Allereerst dient de capaciteit van de hoofdaansluiting van het te verduurzamen object groter te zijn dan 3 x 80 Ampère. Je kunt de capaciteit van jouw hoofdaansluiting eenvoudig opvragen op de website van je huidige energieleverancier. Indien je hoofdaansluiting kleiner is dan 3 x 80 Ampere, dan kunnen wij je helpen met een aanvraag voor verzwaring van de hoofdaansluiting. Ten tweede dient de te plaatsen zonnestroominstallatie groter te zijn dan 15 kWp, oftewel méér dan 42 zonnepanelen.

Subsidie niet locatiegebonden

De SDE++ krijg je voor de duurzame opwekking van elektriciteit met zonnepanelen op gebouwen (gebouw gebonden systemen), op veld (veldsystemen) en/of water (drijvende systemen). Dus ook grondstukken komen in aanmerking voor SDE++ subsidie, mits voldaan wordt aan de standaard eisen (grootte hoofdaansluiting meer dan 3 x 80 Ampère en de te plaatsen zonnestroom installatie groter dan 15 kWp).

Vier openstellingsrondes, dit zijn ze

Je las het hierboven al, je kunt vanaf 5 oktober tot 11 november SDE++ subsidie aanvragen. De subsidieregeling kent 4 openstellingsrondes, we zetten die rondes hieronder voor je op een rij.

Fase Start- en einddatum Fasegrens subsidie intensiteit
(€/ton CO2)
Fase 1 5 oktober, 9:00 uur tot 11 oktober, 17:00 uur 60
Fase 2 11 oktober, 17:00 uur tot 25 oktober, 17:00 uur 80
Fase 3 25 oktober, 17:00 uur tot 8 november, 17:00 uur 115
Fase 4 8 november, 17:00 uur tot 11 november 17:00 uur 300

Tot slot

Wil je een object verduurzamen en voldoet het aan de voorwaarden voor capaciteit en omvang? Joulz helpt je met de SDE++ aanvraag, de hoofdaansluiting, brutoproductiemeter en de zonnepanelen op je dak. 

Wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf?

Neem contact op met een adviseur