SDE++ aanvragen vanaf juni 2022

De SDE++ regeling is de verbreding van de SDE+ subsidie. SDE++ betekent subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie en wordt door het RVO uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De focus van de SDE+ regeling lag op het opwekken van duurzame energie. In de SDE++ is deze verlegd naar het besparen van CO2.

De overheid stimuleert hiermee duurzame energieproductie en CO2-reductie om de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar te houden. De SDE++ regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.  De regeling is van toepassing op een breed scala aan technologieën op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte (WKK), hernieuwbaar gas, CO2-arme warmte en CO2-arme productie.

De SDE++ 2022 is open voor aanvragen vanaf juni 2022. Er is een budget van €13 miljard beschikbaar. In deze blog gaan we verder in op de SDE++ regeling voor zonnestroominstallaties.

Toekenning SDE op basis van capaciteit en omvang

Allereerst dient de capaciteit van de hoofdaansluiting van het te verduurzamen object groter te zijn dan 3 x 80 Ampère. Je kunt de capaciteit van jouw hoofdaansluiting eenvoudig opvragen op de website van je huidige energieleverancier. Indien je hoofdaansluiting kleiner is dan 3 x 80 Ampere, dan kunnen wij je helpen met een aanvraag voor verzwaring van de hoofdaansluiting. Ten tweede dient de te plaatsen zonnestroominstallatie groter te zijn dan 15 kWp, oftewel méér dan 42 zonnepanelen.

Subsidie niet locatiegebonden

De SDE++ krijg je voor de duurzame opwekking van elektriciteit met zonnepanelen op gebouwen (gebouw gebonden systemen), op veld (veldsystemen) en/of water (drijvende systemen). Dus ook grondstukken komen in aanmerking voor SDE++ subsidie, mits voldaan wordt aan de standaard eisen (grootte hoofdaansluiting meer dan 3 x 80 Ampère en de te plaatsen zonnestroom installatie groter dan 15 kWp).

Openstellingrondes 2022

De SDE++ aanvraag gaat open in verschillende fases, afhankelijk van jouw subsidiebehoefte.
28 juni 09:00 tot 65 €/ton CO2
11 juli tot 75 €/ton CO2
29 augustus tot 105 €/ton CO2
12 september tot 165 €/ton CO2
26 september tot 6 oktober 17:00 tot 300 €/ton CO2

 

Tot slot

Wil je een object verduurzamen en voldoet het aan de voorwaarden voor capaciteit en omvang? Joulz helpt je met de SDE++ aanvraag, de hoofdaansluiting, brutoproductiemeter en de zonnepanelen op je dak. 

Wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf?

Neem contact op met een adviseur