Waarom een correctiefactor bij gasmeting?

Bij de verrekening van uw gasverbruik gaat uw netbeheerder uit van een correctiefactor. Dat is logisch, want we kunnen niet altijd even veel energie uit een kubieke meter gas halen. Dat heeft alles te maken met verschillen in temperatuur en druk. Hoe zit dit precies?

De invloed van temperatuur en druk

Ons aardgas heeft een calorische waarde: de hoeveelheid energie die we uit het gas kunnen halen. Zoals we calorieën verbranden met lopen, verbrandt gas een bepaalde hoeveelheid warmte. Gas zet uit als het warmer wordt en krimpt juist als het kouder wordt. Daarnaast speelt druk een rol. Meer druk perst een kubieke meter gas samen tot een kleiner volume. Bij minder druk zet die kuub juist uit. Kortom: bij hogere druk en/of lagere temperatuur gaat er meer energie in een kubieke meter. En is er dus meer calorische waarde. En daar is het ons uiteindelijk om te doen: we willen immers zo veel mogelijk energie uit gas halen.

EVHI past juiste correctiefactor toe

Met de ene kuub gas kunt u dus meer doen dan met de andere. Verbruikt u weinig gas, dan is dat verschil te verwaarlozen. Maar bij grote gasafnames is het niet acceptabel. Bij een jaarverbruik vanaf 170.000 m³ is het daarom verplicht een Elektronisch Volume Herleidings Instrument (EVHI) op de gasmeter aan te sluiten. Dit instrument meet de temperatuur en druk bij iedere puls van de gasmeter en past vervolgens de juiste correctiefactor toe.

Standaard kubieke meter

Het EVHI herleidt elke geleverde kubieke meter gas tot een standaard kubieke meter. Bij een temperatuur van 0 graden Celsius en een druk van 1013,25 mbar is dat precies één kubieke meter. Uw netbeheerder ontvangt vervolgens het herleide volume, waarbij de correctiefactor dus al is toegepast. Zo kan hij zijn rekening baseren op wat u daadwerkelijk heeft verbruikt, los van de invloed van temperatuur en druk. Wel zo eerlijk! Wilt u meer informatie over de correctiefactor bij gasmeting of over het Elektronisch Volume Herleidings Instrument? De meetspecialisten van Joulz geven u helder advies op maat.