Wat is calorische correctie?

Bent u een zware grootzakelijke gasverbruiker? Dan gaat het u niet om het aantal kubieke meters gas dat u van uw leverancier afneemt. Het gaat erom hoeveel energie u uit dat gas kunt halen. Met andere woorden: om de calorische waarde van gas. Die is niet altijd gelijk!

Calorische waarde 35,17 MJ

Zoals we calorieën verbranden met lopen, verbrandt gas een bepaalde hoeveelheid warmte. Eén calorie is de hoeveelheid energie die nodig is om één liter water van 14,5 tot 15,5 graden Celsius te verwarmen. Dat gaat met het ene gasmengsel sneller dan met het andere. De calorische waarde van ons Groningse aardgas bedraagt 35,17 MJ. De meeste gasketels en -installaties zijn afgesteld op deze waarde. De gasleverancier meet de calorische waarde van het gas en verdunt het zo nodig met non-calorisch gas. Met CO2 bijvoorbeeld. Hij zorgt dat de calorische waarde die u ontvangt rond 35,17 MJ ligt. Maar daar ligt die nooit precies. Kortom, bij de levering van het gas moet na meting calorische correctie plaatsvinden.

Meten van calorische correctie

In uw gasmeetinstallatie zit een Elektronisch Volume Herleidings Instrument (EVHI). Dit instrument geeft aan uw netbeheerder door hoeveel gas u heeft verbruikt, gecorrigeerd op temperatuur en druk. Maar uw netbeheerder ontvangt ook meetdata van Gasunie, de gasleverancier. Gasunie meet elk uur de calorische waarde van het gas en geeft door welke calorische correctiefactor de netbeheerder moet toepassen. Met alle gegevens kan de netbeheerder een keurige factuur opstellen. U kunt ervan op aan dat uw factuur precies klopt met uw gasverbruik, de schommelingen in temperatuur en druk én de calorische waarde.

Gascorrectie op uurbasis

Die calorische correctie ligt meestal tussen 2% en 4%. Niet alleen grootverbruikers hebben daarmee te maken. Kijkt u maar eens op uw jaarafrekening thuis: daar ziet u ook ‘calorische correctie’ staan. Die brengt uw gasverbruik van bijvoorbeeld 1500 m³ naar 1501,4 m³. Voor de zakelijke markt geldt een vergelijkbare procedure. Alleen wordt de correctie dan niet op jaarbasis, maar op uurbasis toegepast. Wilt u meer weten over het corrigeren van de calorische waarde van gas? Of beter inzicht in uw gasverbruik in het algemeen? Bijvoorbeeld om op energie en kosten te kunnen besparen? Vraag het de adviseurs van Joulz.