Renovatie rijksmonument

De Maastunnel. Wie kent hem niet? Al sinds 1942 verbindt dit rijksmonument het noorden en het zuiden van Rotterdam. Het is de oudste tunnel van Nederland. Een belangrijk bouwwerk voor stad en land. En sinds de zomer van 2017 ook een gigantisch renovatieproject. Daar komt veel bij kijken. Nieuwe betonnen wanden, brandveilige ventilatie, een innovatief filemanagementsysteem. Maar ook vóór de renovatie is er hard gewerkt. Gemeente Rotterdam zocht een oplossing voor de complexe elektrische installatie. Onder geen beding mocht de Maastunnel dicht voor verkeer. En vanwege de monumentale status was voor elk boorgat een vergunning nodig. Welke partij is daar nu geschikt voor? Jawel, Joulz.

Joulz weet raad met complexe opdrachten: de Maastunnel is tijdens al hun engineeringswerk in bedrijf gebleven en de samenwerking verliep supervlot.

Patrick Kees, Gemeente Rotterdam

.   

Uitdagend en complex

Uitdagend en complex

Een halfjaar. Meer tijd was er niet. Maar meer tijd had Joulz ook niet nodig om de complexe elektrische installatie up and running te krijgen. Alles netjes volgens planning. En keurig afgestemd met alle betrokken partijen. Netbeheerder, gemeente, aannemers: Joulz zorgde voor alles en iedereen. En wat denk je? Bleef de Maastunnel inderdaad open voor verkeer? Jazeker! Alleen in de testfase is hij één keer ’s nachts dicht geweest. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen? Met een combinatie van vakwerk, creatief denken en daadkracht. Al in hun plan van aanpak liet Joulz zien dat de installatie in fases ingebouwd kon worden. Een plan dat alle verwachtingen overtrof. En zo geschiedde.

Engineering in fases

Engineering in fases

Fase één: een tijdelijke installatie bouwen voor de Maastunnel. Niet binnen, maar buiten, zodat het verkeer in en uit kan blijven rijden. Fase twee: de tunnel overzetten op de tijdelijke installatie. Fase drie: de bestaande installatie aanpassen. En fase vier: de boel nóg een keer overzetten, maar nu op de aangepaste installatie. Nee. Dit was absoluut geen eenvoudige oplossing. Maar wel de beste. Alleen zo kon Gemeente Rotterdam dankzij de werkzaamheden van Joulz voldoen aan de nieuwe Wet tunnelveiligheid. Daarin staan de hoogste veiligheidseisen voor de totale hoogspanningsvoorziening, van bekabeling tot transformatorruimte. En nu, na fase vier? Installatiewerk als nieuw, een heel tevreden klant met Joulz als energiepartner.