De overheid heeft op energietarieven per 1 januari 2023 een prijsplafond ingesteld. Geldt dit ook voor mijn producten van Joulz?
Nee, voor de producten en diensten van Joulz geldt geen prijsplafond.

Waarom verhoogt Joulz haar tarieven?
Jaarlijks verhoogt Joulz de tarieven volgens de vastgestelde CPI door het CBS. Deze verhoging wordt uitgevoerd conform de Algemene Voorwaarden.

  • Heeft u een contract afgesloten vanaf maart 2021 dan betreft het Artikel 12.3 van de Algemene Voorwaarden
  • Neemt u meetdiensten af en heeft u een contract afgesloten voor maart 2021? Dan betreft het Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden voor het Meetdiensten.
  • Neemt u infradiensten af en heeft u een contract afgesloten voor maart 2021? Dan betreft het Artikel 8 van de Algemene Voorwaarden voor het Infradiensten.

Waar is het indexatiepercentage van Joulz op gebaseerd?
Het indexatiepercentage van Joulz is gebaseerd op de jaarmutatie van de Consumentenprijsindex (CPI). De CPI is terug te vinden op de website van het CBS.

Waarom worden de tarieven geïndexeerd als de dienstverlening ongewijzigd blijft?
Joulz wordt, net zoals de meeste bedrijven in Nederland, geconfronteerd met stijgende kosten voor onder andere het personeel, materiaal en netwerkdiensten van het bedrijf. Om u te blijven verzekeren van de juiste dienstverlening is het belangrijk dat we dezelfde kwaliteit kunnen leveren.

Heeft u een vraag?

Naar contactformulier