Integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Joulz is voorAAN lopen bij alle aspecten van veiligheid, gezondheid en milieu in de gehele keten. 

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn geen vrijblijvende aspecten; niet voor Joulz en ook niet voor de onze contractors, leveranciers en opdrachtgevers.

Veiligheid, gezondheid en milieuzijn een gespreksonderwerpen en is daardoor op elk niveau in ons bedrijf een aandachtspunt. De veiligheid- en bedrijfsregels worden vastgelegd, overgebracht en zijn bespreekbaar. Daarnaast zorgen de periodieke inspecties op de werkvloer voor bewustzijn en alertheid. 

Wij werken veilig en gezond. Op onze eigen locaties, bouwplaatsen, kantoren en bij het reizen naar en van het werk houden wij rekening met het milieu en de samenleving.