Privacy Verklaring

Joulz vindt de bescherming van persoonlijke gegevens van haar klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. De persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met uiterste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Joulz houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Joulz verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en in het bijzonder voor de volgende activiteiten:

  1. het uitbrengen van offertes, het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
  2. het voldoen aan wettelijk verplichtingen; 
  3. het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
  4. accountantscontroles;
  5. het behandelen van geschillen, vragen en klachten via klantenservice;
  6. het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en marketing doeleinden;
  7. ten behoeve van klanttevredenheidsonderzoek, markt- en concurrentieonderzoek.

Klikgedrag

Op de website van Joulz (www.joulzdiensten.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Joulz de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te plaatsen om in te spelen op de behoefte van de klant. Hiermee kan Joulz haar dienstverlening aanpassen aan of uitbreiden naar de wensen van klanten.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst via leverancier Laméco B.V. met Google gesloten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt daarom, zoveel als mogelijk geanonimiseerd meegegeven namelijk door een gedeelte van het IP-adres te maskeren. Google Analytics is een webdienst om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Deze statistieken zijn anoniem. Google kan de data gebruiken om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk relevanter te maken. Deze afspraken zijn onderdeel van de bewerkersovereenkomst die wij met Google hebben gesloten. Daarmee confirmeert Google zich ook aan de Europese Privacy wetgeving. Google deelt anonieme data met derden. 

Je kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hotjar

Hotjar brengt clicks, scroll- en muisbewegingen in kaart. Deze dienst plaatst een cookie die onthoudt welke pagina’s reeds getoond zijn, zodat jij niet dubbel wordt geteld. Daarnaast worden enkele gegevens vastgelegd zoals jouw type browser, type apparaat en de bron van uw bezoek. Hotjar deelt deze data niet met derden. De verzamelde informatie gebruiken we om onze website te verbeteren. Je kan Hotjar hier uitschakelen.

Beveiligen van persoonsgegevens

Joulz neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij maakt Joulz een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Wat zijn uw rechten?

Je hebt het recht om aan Joulz te vragen of er persoonsgegevens van je worden verwerkt. Als dit het geval is, kan je verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als je van mening bent dat jouw gegevens niet juist zijn of dat Joulz jouw gegevens niet mag verwerken dan kan je Joulz verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Joulz laat je binnen vier weken weten in hoeverre Joulz aan jouw verzoek kan voldoen. Voordat een dergelijk verzoek in behandeling wordt genomen, kan Joulz een legitimatie aan je vragen. Stuur jouw verzoek aan Joulz o.v.v. ‘privacy’ via het online contactformulier of schriftelijk naar:

 

Joulz
Afdeling Klantenservice
Postbus 393
3000 AJ Rotterdam

Wijzigingen

Joulz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.