De Maastunnel

Renovatie van Maastunnel groot succes

“Sinds de zomer van 2017 is de grootscheepse renovatie van de Maastunnel in gang gezet,” vertelt Patrick Kees van Gemeente Rotterdam. “Daar komt veel bij kijken: van nieuwe betonnen wanden tot de aanleg van brandveilige ventilatie en een innovatief filemanagementsysteem. Maar ook vóór de renovatie zijn al de nodige werkzaamheden verricht. Zo heeft Joulz de engineering van het elektrische installatiewerk op zich genomen. Een complexe klus van ruim een halfjaar, die zij uitstekend hebben uitgevoerd.” Kees is bijzonder enthousiast over de samenwerking met Joulz. “Ze leverden ronduit vakwerk en altijd netjes volgens planning. Ook namen ze de afstemming met alle betrokken partijen voor hun rekening – met de netbeheerder, gemeente en aannemers. Dat heeft ons erg ontlast.”

Joulz weet raad met complexe opdrachten: de Maastunnel is tijdens al hun engineerswerk in bedrijf geweest en de samenwerking verliep supervlot.   

Uitdagend project met monumentale status

“Al sinds 1942 verbindt de Maastunnel het noorden en het zuiden van Rotterdam. Het is de oudste tunnel van Nederland, een rijksmonument en een belangrijk bouwwerk voor stad en land. Dat maakt het werk soms makkelijk, want iederéén kent je project, maar vaak ook lastig,” zegt Kees. “Zo moest Joulz voor elk gat dat ze wilden boren een vergunning aanvragen, vanwege de monumentale status. Ook mocht de tunnel onder geen beding dicht voor verkeer. Dat was een belangrijke voorwaarde voor de opdrachtverstrekking. Joulz heeft in een plan van aanpak laten zien dat de elektrische installatie in fases ingebouwd kon worden, met een minimale sluiting van de tunnel. Dat hebben ze méér dan waar gemaakt. Alleen in de testfase is de tunnel één keer ’s nachts dicht geweest.”

Inbouw van elektrische installatie in fases

De elektrische installatie van de Maastunnel moet voldoen aan de hoogste veiligheidseisen volgens de nieuwe Wet tunnelveiligheid. Dat geldt voor de totale hoogspanningsvoorziening, van bekabeling tot transformatorruimte. Joulz heeft hiervoor geen nieuwe installatie ontworpen, maar de bestaande installatie aangepast. “Maar niet direct in de tunnel,” merkt Kees op. “Om continuïteit te waarborgen, hebben zij de tunnel overgezet op een tijdelijke installatie. Die stond buiten de tunnel, naast de ventilatiegebouwen. En toen de aangepaste installatie klaar was voor gebruik, hebben ze de boel nóg een keer overgezet. Een sterk staaltje vakmanschap dat getuigt van meedenken met de klant!”   

Deze case delen?