Subsidie energiebesparing: is die er?

Natuurlijk wilt uw bedrijf besparen op energieverbruik. Dat past in uw visie van verantwoord ondernemen én uw energierekening valt een stuk lager uit. Heeft u weleens gedacht aan de opwek van uw eigen energie? Dat levert u nog meer op!

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Zelf energie opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens, geothermie of biomassa. Per kilowatt of joules is de eigen opwek iets duurder dan de energie die uw leverancier levert. Maar wat u zelf opwekt, hoeft u niet in te kopen. Bovendien komen organisaties met een eigen productie-installatie in aanmerking voor een serieuze overheidssubsidie via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Deze subsidie ontvangt u voor 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie die u gebruikt. Lang genoeg dus om uw investering terug te verdienen.

Wat heeft u nodig voor uw energiesubsidie?

De SDE wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Om de hoogte van uw subsidie bepalen, moet u kunnen aantonen wat uw gecertificeerde energieproductie is. Daarvoor heeft u een brutoproductiemeter nodig, die registreert hoeveel energie uw eigen productie-installatie opwekt. Ook een online systeem voor dataopslag is min of meer noodzakelijk. Denkt u aan de e-DataLogger van Joulz. Dit systeem genereert de data die u nodig heeft voor uw rapportages aan Certiq, de certificeringsinstantie die uw toegezegde subsidie uitbetaalt. Als extra voordeel biedt de e-DataLogger u het nodige inzicht in uw energieverbruik en -productie.

Meer subsidies voor energiebesparing aanvragen?

Meten, registreren, rapporteren conform strikte regels en richtlijnen van de SDE en de Garanties van Oorsprong … er komt nogal wat bij kijken als u subsidie op energiebesparing wenst. Al helemaal als u straks naast SDE-subsidie voor groene stroom ook een bijdrage voor groen gas en groene warmte wilt aanvragen. Laat u daarom goed adviseren door professionals die alles van deze materie weten. De adviseurs van Joulz staan u graag te woord.