Nee, een laadsessie wordt pas in rekening gebracht wanneer er minimaal 0,2 kWh en/of 2 minuten geladen is. Alles wat minder is, wordt niet in rekening gebracht.

U krijgt vanuit Renault een vergoeding ter ondersteuning van de aanschaf van een laadpunt. Het is afhankelijk van een aantal factoren (type laadpunt, hoe is de meterkast voorbereid en waar dient het laadpunt te komen) hoeveel de meerprijs wordt. Uw laadpunt zal nooit helemaal gratis zijn. Lees meer over de Renault-actie.

Helaas is dit niet mogelijk. Als het om een publieke parkeerplaats gaat, ku