Wat is 2G?

De term 2G is een afkorting van tweede generatie en is een inmiddels verouderde generatie (1991) van technologie van mobiele telefoons. Het 2G netwerk beschikt over een telefonie (GSM) en data (CSD) laag. De mobiele communicatie in Nederland wordt op dit moment gereed gemaakt voor het nieuwe, snellere en stabielere 5G netwerk. Om ruimte te maken voor dit nieuwe netwerk hebben KPN en Vodafone aangekondigd de CSD (data) laag op het 2G netwerk uit te faseren. 

Wat heeft de verandering van 2G te maken met mijn energiemeter?

Een deel van de Joulz energiemeters maakt gebruik van de CSD (data) laag van het 2G netwerk om uw verbruiksgegevens op te halen. Omdat de telecomproviders dit uitfaseren, kunnen we na de uitfasering uw verbruiksgegevens niet meer ophalen. Het is dus belangrijk dat wij uw energiemeter tijdig aanpassen. Het is belangrijk dat u meewerkt aan deze wijziging. Indien u dit niet doet kunnen wij uw verbruiksgegevens niet meer ophalen en kunnen wij onze taak als meetverantwoordelijke niet meer nakomen. 

Wanneer wordt het 2G netwerk uitgefaseerd?

Joulz maakt alleen gebruik van de telecom providers KPN en Vodafone. Deze twee telecom providers hebben aangekondigd om de ondersteuning van het 2G netwerk komend jaar te beëindigen. Om de werkzaamheden tijdig afgerond te hebben is Joulz nu al gestart met het aanpassen van de meters. Uiteraard zijn wij afhankelijk van de medewerking van u en andere klanten om dit waar te kunnen maken. Wij stellen het erg op prijs als wij op korte termijn bij u langs kunnen komen!

Wat doet Joulz om te voorkomen dat mijn meter straks geen meetgegevens meer kan versturen?

Een deel van de meters kunnen met een software update op afstand worden overgezet naar GPRS, dit blijft beschikbaar tot 2025. Indien dit niet mogelijk is, zijn er twee opties:

1) Indien we verwachten dat de meter nog wel even mee kan, vervangen we alleen de communicatiemodule;
2) Indien de meter verouderd is worden de communicatiemodule én meter vervangen.

Wat moet ik hiervoor doen?

Indien u een energiemeter huurt, wordt er door ons contact met u opgenomen om de meter of de communicatiemodule kosteloos te vervangen. Bent u eigenaar van de energiemeter? Dan nemen we contact met u op over de benodigde aanpassingen. Om de uitlezing van uw verbruiksgegevens ook in de toekomst te kunnen verzorgen is uw medewerkering van belang.

Welke kosten worden aan mij doorberekend?

Enkel wanneer u eigenaar bent van uw energiemeter worden kosten in rekening gebracht voor de aanpassingen aan uw meter (of communicatiemodule). We stemmen dat altijd van tevoren met u af. Mocht u besluiten om uw contract aan te passen naar een huurcontract, dan worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor het aanpassen van uw energiemeter.

Zijn de aanpassingen verplicht?

Om energie af te kunnen nemen bent u als zakelijke klant verplicht om een contract af te sluiten met een meetverantwoordelijke. In dit geval is Joulz uw meetverantwoordelijke. Om ervoor te zorgen dat wij uw energiemeter na de uitfasering nog steeds kunnen uitlezen, zijn aanpassingen noodzakelijk. U bent niet verplicht om de aanpassingen uit te laten voeren door Joulz. Echter, indien de aanpassingen niet tijdig kunnen worden uitgevoerd, zijn wij genoodzaakt om de overeenkomst op te zeggen omdat wij niet aan onze wettelijke verplichting kunnen voldoen. U dient dan op zoek te gaan naar een andere meetverantwoordelijke. De mogelijk misgelopen inkomsten voor het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst worden bij u in rekening gebracht.

Door wie worden de werkzaamheden uitgevoerd en wanneer?

De werkzaamheden aan uw energiemeter of de communicatiemodule worden door Joulz uitbesteed aan een aantal gecertificeerde aannemers. Omdat het een groot aantal meters en communicatiemodules betreft, is een specifieke datum waarop uw energiemeter aangepast wordt, nog niet te delen. Uiteraard worden deze werkzaamheden uitgevoerd vóórdat het 2G telecom netwerk wordt uitgefaseerd. 

Hoe lang duren de werkzaamheden kan ik gebruik blijven maken van energie?

Het wisselen van de communicatiemodule neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Het wisselen van een elektriciteitsmeter duurt ongeveer 2 uur. U kunt gewoon gebruik blijven maken van energie op het moment dat de aanpassingen worden uitgevoerd. Echter, als blijkt dat wij uw gasmeter moeten wisselen, kunt u tijdelijk geen gas gebruiken. Als dit het geval is wordt met u van tevoren een afspraak gemaakt om de werkzaamheden in te plannen wanneer het u het beste uitkomt.

Is de energiemeter of de communicatiemodule die Joulz plaatst geschikt voor 5G?

De apparatuur die wij installeren die noodzakelijk is om uw energiemeter(s) uit te kunnen lezen is gebaseerd op de 4G technologie en maakt geen gebruik van 5G.

Hoe lang kan een meter met een gewisseld communicatiemodule nog mee?

De communicatiemodules die we plaatsen maken gebruik van het 4G netwerk. Dat betekent dat ze, zo lang als het 4G netwerk in de lucht blijft, door Joulz uit te lezen zijn. Er is niet bekend wanneer dit signaal wordt uitgefaseerd. De verwachting is dat dit op zijn vroegst over 10 jaar zal zijn en waarschijnlijk beduidend later. Houd er rekening mee dat de meter een technische levensduur kent van circa 18 jaar.