• Bedrijfszekerheid
  • Minder afhankelijk
  • Leasemogelijkheden
Kiezen voor laadzekerheid

Kiezen voor laadzekerheid

Vrijwel elk bedrijf en elke instelling bereidt zich voor op de installatie van oplaadpunten voor hun bedrijfsvoertuigen. Maar wie vandaag-de-dag hiervoor extra stroomcapaciteit vraagt bij de netbeheerder loopt kans te horen dat het nog jaren kan duren voor die capaciteit er is.

Daarmee kan de bedrijfszekerheid in gevaar komen. Gelukkig zijn er oplossingen.

Het eigenlijke probleem

Het eigenlijke probleem

Eerst even een misverstand wegnemen: het klinkt soms of netbeheerders niet voldoende stroom kunnen leveren, maar dat is niet zo; ze kunnen zelfs meer stroom transporteren dan we nodig hebben. Waar zit dan de beperking? Die zit in de piekmomenten. Op die momenten kunnen veel netbeheerders niet meer stroomtransport garanderen dan ze nu al doen. Om die reden kunnen zij veel aanvragenvoor een verhoogde piekcapaciteit pas honoreren als er meer ruimte vrij is op het net.

Mogelijkheden bij congestie

In de basis zijn er vijf stappen die je als bedrijf kunt zetten:

  1. Capaciteitsuitbreiding vroeg aanvragen: des te sneller is je bedrijf aan de beurt.
  2. Peak shaving: het afvlakken van piekgebruik.
  3. Peak shifting: piekgebruik plannen op momenten dat het wel kan.
  4. Eigen capaciteit creëren: opwek van elektriciteit met een eigen installatie.
  5. Combinatieoplossing: in veel gevallen werkt een combinatie van maatregelen het meest kostenefficiënt.

Let op: capaciteitsuitbreiding is niet alleen moeilijk te verkrijgen, maar is ook kostbaar en de doorlooptijden zijn lang. Daarom is het raadzaam het energiegebruik goed te laten inschatten en verstandig te plannen. Bekijk hiervoor onze white paper Elektrisch laden voor trucks en bestelwagens.

Vier oplossingen
Smart Charging

De meest eenvoudige oplossing is ‘Load shifting’, of 'Dynamic Smart charging' door de installatie van een Smart Charging Systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat bij het laden nooit over het maximaal beschikbare vermogen wordt gegaan. Voertuigen met prioriteit krijgen voorrang en verder wordt de beschikbare capaciteit steeds verdeeld over de voertuigen. Zo voorkom je pieken en kun je mogelijk toch met de beschikbare capaciteit uit de voeten.

Energie Management Systeem

Het spreiden van de vermogenspieken kan ook op grotere schaal: met een Energie Management Systeem (EMS). Dit systeem zorgt ervoor dat bij het laden nooit de 'contractwaarde' van de netbeheerder wordt overschreden. Het totale stroomverbruik op de stroomaansluiting wordt hiermee dusdanig gestuurd dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van de totaal beschikbare capaciteit.

Energieopslag

Een andere oplossing is de installatie van een batterij. Het voordeel hiervan is dat de batterij energie opneemt wanneer deze beschikbaar is en afgeeft wanneer die nodig is. Zo is altijd piekvermogen beschikbaar, ook als het stroomnet van de netbeheerder beperkingen kent.

Eigen energie opwekken

Heb je ruimte op het dak of op het bedrijfsterrein? Dan kun je extra capaciteit creëren met het opwekken van stroom. Bijvoorbeeld met zonnepanelen of een windturbine. Hierdoor kun je op een kostenefficiënte manier energie verkrijgen. Zonnepanelen en windturbines geven niet altijd op de juiste momenten stroom. Om dat probleem op te lossen kun je denken aan energieopslag in een batterij en/of de installatie van een eigen generator die kan bijspringen. In deze tijden van verduurzaming klinkt dat laatste misschien wat tegenstrijdig, maar als de generator maar weinig in actie komt, bereik je met een dergelijk energiesysteem toch een lage uitstoot van broeikasgassen.

Financiering en subsidies

Financiering en subsidies

De elektrificatie van je bedrijfswagenpark, de bouw van oplaadvoorzieningen en de realisatie van netcongestie-oplossingen vergen aanzienlijke investeringen. Daar staat tegenover dat er kostenbesparingen zijn en forse steunmaatregelen vanuit de overheid. Een overzicht van de overheidsregelingen vind je hier.

Ook kun je investeringen vermijden door de installaties te leasen. Wij bieden daarvoor uitgebreide mogelijkheden.

Wil je meer weten of heb je advies nodig? Neem gerust contact met ons op.

overzicht actuele regelingen nog downloadbaar te maken

Neem contact op