Wat is de energietransitie?

In de energietransitie gaat het dus om de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De overgang is dus van gas, olie en kolen naar duurzame bronnen zoals zon, wind, water en aardwarmte. De energietransitie komt voort vanuit het klimaatakkoord in Parijs. Het doel van het akkoord is om klimaatveranderingen tegen te gaan.  

Waarom de energietransitie?

Het grootste deel van energie dat we gebruiken komt voort uit fossiele bronnen. Deze bronnen, aardgas, olie en kolen zijn niet onuitputtelijk en kunnen dus opraken. Daarnaast zijn deze bronnen schadelijk voor natuur en milieu. Het bekendste probleem is de Co2 uitstoot. Door de energietransitie wordt het gebruik hiervan gereduceerd. De energietransitie zorgt er dus voor dat er nieuwe bronnen worden gebruikt die niet schadelijk meer zijn voor de natuur en het milieu.

Het klimaatakkoord

In 2018 is in Nederland het klimaatakkoord opgesteld. Dit akkoord gaat over maatregelen die nodig zijn om Co2 te reduceren. Het doel? 49% Co2 uitstoot verminder voor 2030. In 2050 moet Nederland helemaal Co2 neutraal te zijn. Jij als ondernemer kan hieraan bijdragen!

De uitvoering

Samen naar een duurzame toekomst. Dat is het motto van de energietransitie. Jij als ondernemer kan bijdragen aan een groenere toekomst. Ja dat kost geld. Uiteindelijk levert deze transitie je meer op! Daarnaast heeft de overheid subsidies om je te helpen bij het verduurzamen. Meer weten over deze subsidie? Klik hier.

De energietransitie is begonnen

Ben je er klaar voor om concrete stappen te nemen richting een duurzame onderneming? Maar weet je niet hoe je dit het beste moet aanpakken? Joulz is jouw partner in al je energievraagstukken.