Energy Hub: een energie-eiland voor je bedrijventerrein

Energy Hub: een energie-eiland voor je bedrijventerrein

Onze Energy Hub is een technisch systeem dat de energiebeschikbaarheid van bedrijven lokaal met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat er altijd voldoende stroom is, ook als de vraag op enig moment groter is dan de transportcapaciteit van het reguliere stroomnet.

Centraal in het systeem staat een energie-eiland met alle collectieve energie assets. Hier worden vraag en aanbod van het collectief op elkaar afgestemd met behulp van een Energie Management Systeem (EMS). Batterijsystemen (BESS) slaan overproductie van eigen opwek op, aangevuld met elektriciteit van het net tijdens daluren. Indien nodig wordt bijgesprongen met de opwek van extra energie middels een gasgenerator, wat in de praktijk zelden voorkomt.

Neem contact op

De voordelen van een Energy Hub

Energiezekerheid

Met onze Energy Hubs kunnen wij een energiezekerheid bieden tot wel 99,99% op het bedrijventerrein. Dat is gelijk aan die van het reguliere stroomnet. Een prettig gevoel voor menig ondernemer.

Tot 55% minder CO2-uitstoot mogelijk

Een Energy Hub wordt een duurzame oplossing als op het bedrijventerrein duurzame energiebronnen worden ingezet, zoals zonnepanelen en windturbines. De stroom uit die bronnen wordt slim onderling verdeeld en als er een overschot is tijdelijk opgeslagen op het energie-eiland.

Uit de praktijk blijkt dat het met onze technologische oplossing mogelijk is om tot wel 55% aan CO2-uitstoot te besparen, ten opzichte van elektriciteit van het reguliere stroomnet.

Voorspelbaarheid in kosten

Wij bieden onze Energy Hub oplossing aan in operational lease: inclusief onderhoud, beheer, monitoring en een 24/7 storingsdienst. Hiermee worden de kosten zeer voorspelbaar. Voor de levering van energie bestaan meerdere modellen.

Nieuwbouw lijkt vaak niet mogelijk - Energy Hub biedt een oplossing

Nieuwbouw lijkt vaak niet mogelijk - Energy Hub biedt een oplossing

Netcongestie zet ook een rem op nieuwbouw. Want bouwen op een locatie waar onvoldoende stroom beschikbaar is – en soms ook geen gas – is zinloos. In heel Nederland moeten we met elkaar oplossingen creëren voor dit probleem. En die zijn er. Als bedrijf of instelling kun je zelf een oplossing laten realiseren in de vorm van een Virtual Power Grid. Een andere efficiënte oplossing is lokale samenwerking in de vorm van een Energy Hub.

Steeds meer bedrijven lopen tegen energielimiet

Steeds meer bedrijven lopen tegen energielimiet

Steeds meer bedrijven en instellingen hebben weinig of onvoldoende ruimte om meer elektrisch vermogen af te nemen van het stroomnet, zo toont de capaciteitskaart van het elektricitetsnet aan. In gebieden waar sprake is van netcongestie betekent dat dat zowel bedrijfsgroei als energietransitie voor die bedrijven niet is te realiseren met meer stroom via het energienet.

Bewezen oplossing

Bewezen oplossing

Wij zijn de meest ervaren aanbieder van netcongestie oplossingen in Nederland – en misschien zelfs wel in de wereld. Niet alleen technologisch is onze Energy Hub een bewezen oplossing. Ook organisatorisch en juridisch hebben wij de blauwdrukken klaarliggen die helpen bij een relatief soepele realisatie en implementatie van het systeem. Lees meer over onze oplossing in een van onze klantcases.

Bekijk onze klantcases
De eerste stap naar een Joulz Energy Hub

De eerste stap naar een Joulz Energy Hub

Voor elk bedrijventerrein of nieuwbouwproject geldt dat het begint met een quick-scan van de situatie. Wij maken die graag.

Neem gerust contact met ons op als je die stap wilt zetten.

Neem contact op