Waarom een productiemeter zonnepanelen én een brutoproductiemeter?

De brutoproductiemeter wordt ook wel ‘teruglevermeter’ genoemd. Het zijn beide elektriciteitsmeters die meten hoeveel stroom uw eigen productie-installatie opwekt én teruglevert. Maar waarom heeft u eigenlijk zo’n extra meter nodig?

Productiemeter zonnepanelen is uw hoofdmeter

U bent een duurzame ondernemer en u wekt zelf energie op. Met zonnepanelen bijvoorbeeld, of met windmolens, biomassa of warmtekrachtkoppeling. Dan heeft u een slimme meter nodig, die precies meet hoeveel energie u verbruikt én teruglevert. Niet alle meters op uw hoofdaansluiting zijn daar geschikt voor. Wekt u zelf uw energie op, dan moet uw hoofdmeter een vierkwadrantenmeter zijn die zowel de levering als de teruglevering meet. Voor elke vorm van opwek is er een speciaal type hoofdmeter. Zo is er voor zonne-energie de productiemeter zonnepanelen.

Extra brutoproductiemeter voor noodzakelijk inzicht

Stel, u heeft een moderne productiemeter zonnepanelen. Die registreert keurig wat u aan stroom levert en teruglevert. Heeft u dan ook nog een brutoproductiemeter nodig? Het antwoord is: jazeker! Uw hoofdmeter meet wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Met een simpel rekensommetje kan uw energieleverancier het verschil in mindering brengen op uw factuur. Maar met het resultaat onder de streep is nog niet vastgelegd hoevéél energie uw zonnepanelen precies hebben geproduceerd. Daarvoor heeft u een extra bruto productiemeter nodig. Naast uw hoofdmeter dus!

Alleen met extra brutoproductiemeter kans op subsidie

Met een brutoproductiemeter maakt u serieus werk van duurzaam ondernemen. U heeft inzicht in het rendement van uw investering in groene energie. Ook kunt u sturen: bijschakelen op een zonnige dag en afschakelen als uw zonnepanelen wat minder energie produceren. U betrekt uw medewerkers in uw duurzaamheidsambitie. En tot slot: u heeft de brutoproductiemeter nodig als u in aanmerking wilt komen voor subsidie. Want voor de berekening van de overheidsbijdrage moet u exact aantonen hoeveel kilowatt elektriciteit u heeft opgewekt met uw zonnepanelen. Of met een andere opwekinstallatie. En dat is precies wat een brutoproductiemeter doet.

Inzicht in verbruik en productie van energie

Zoals elke moderne elektriciteitsmeter werkt ook een brutoproductiemeter op basis van telemetrie. Dat betekent dat u de meetgegevens van zowel de hoofdmeter als de brutoproductiemeter in uw e-DataPortal kunt monitoren. In één oogopslag ziet u wat u verbruikt en produceert. U zult merken dat uw zonnepanelen ook op een bewolkte dag lekker opleveren. Dat motiveert! Meer weten over een