Waarom een tussenmeter elektriciteit?

Een elektriciteitsmeter meet precies wat je aan elektriciteit verbruikt. Dat gebeurt bij de aansluiting van je netbeheerder. Daar is de hoofdmeter geplaatst. Maar ook achter die hoofdaansluiting kunnen meters worden geplaatst. Deze ‘tussenmeters elektriciteit’ zijn er in verschillende uitvoeringen, voor verschillende toepassingen.

Ook voor service en onderhoud

Veel grootzakelijke energieverbruikers passen elektriciteitstussenmeters toe om energiekosten te kunnen doorbelasten aan onderhuurders of bedrijfsonderdelen. Andere plaatsen tussenmeters elektriciteit om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in hun stroomverbruik. Maar wist je dat slim geplaatste tussenmeters ook belangrijke data kunnen genereren voor service en onderhoud?

Stroomverbruik als graadmeter

Het elektriciteitsverbruik van je machines, installaties of productielijnen is een belangrijke graadmeter voor de gezondheid ervan. Draait alles soepel en probleemloos, dan hoort daar een bepaald ‘normaal’ elektriciteitsverbruik bij. Afwijkingen daarvan verraden iets over de conditie. Als een machine steeds meer stroom gaat verbruiken, is het misschien tijd voor een onderhoudsbeurt. Mogelijk moet er een onderdeel worden vervangen. Als we weten waar zich een afwijking voordoet, kunnen we gericht maatregelen nemen, al dan niet preventief.

Sensoren als tussenmeters

Voor dit soort monitorende toepassingen, zijn er speciale (din-rail) tussenmeters, die op verschillende plaatsen kunnen worden aangesloten. Aan de voorkant van je productielijn, maar ook bij specifieke onderdelen binnen die lijn. Zodat je tijdig weet wat je te doen staat. Een relatief kleine investering die aanzienlijke schade als gevolg van vastlopende machines en stagnerende productie kan voorkomen.

Wilt je weten hoe je met behulp van elektriciteitstussenmeters een vinger aan de pols houdt?