Wat is een Hoog Frequentie Gasmeter?

Geen enkele gasmeter meet 100% nauwkeurig. Er is altijd een afwijking. Maar met een Hoge Frequentie Gasmeter in combinatie met een EVHI wordt die afwijking gereduceerd tot bijna nul. Dat komt dus goed uit als uw bedrijf veel gas verbruikt!

HF-gasmeter of gasprecisiemeter?

Hoe meer gas uw bedrijf afneemt, hoe belangrijker een zorgvuldige gasmeting is. Stel dat uw glastuinbouwbedrijf of ijzergieterij 10 miljoen kuub per jaar verbruikt. Dan is een afwijking van 0,1% maar liefst 10.000 kuub gas. Die wilt u vast niet betalen! Voor de grote gasverbruikers heeft Joulz daarom de Hoge Frequentie Gasmeter in het assortiment, ook wel HF-gasmeter of precisiegasmeter genoemd. Deze meter geeft per vastgestelde hoeveelheid gas veel meer pulsen dan een conventionele meter. Daardoor meet hij veel nauwkeuriger.

EVHI bij Hoog Frequentie Gasmeter

Een EVHI is een volumecorrectieapparaat dat schommelingen in druk en temperatuur corrigeert. Bij uw Hoge Frequentie Gasmeter zit een EVHI. Elk jaar controleert een erkend meetbedrijf de meetafwijking van uw gasmeter. Die wordt vervolgens ingevoerd in uw EVHI. Het apparaat weet dan precies welke correctiefactor het moet toepassen. De afwijking van uw HF-meter wordt zo volledig gecorrigeerd. Uw netbeheerder en gasleverancier ontvangen correcte meetdata en u krijgt op uw beurt een factuur die precies klopt. Een win-winsituatie.

Een investering die rendeert

Een HF-gasmeter is kostbaarder dan een conventionele gasmeter. En ook aan de jaarlijkse controle door het meetbedrijf zijn de nodige kosten verbonden. Maar als u genoeg gas op jaarbasis verbruikt, betaalt deze investering zich ruimschoots terug. Daarbij gaat het niet alleen om euro’s. Als u serieus werk wilt maken van energiemanagement en gericht wilt sturen op verbruik, dient u de energieprestatie van uw installaties zo nauwkeurig mogelijk te meten. Is een Hoge Frequentie Gasmeter interessant voor u? Wilt u weten waar de return on investment ligt en hoeveel u uiteindelijk kunt besparen? Vraag het de adviseurs van Joulz.