Een Virtual Power Plant om netcongestie te omzeilen

Een Virtual Power Plant om netcongestie te omzeilen

Met een Virtual Power Plant kun je een deel van je zorgen wegnemen. Letterlijk vertaald is een Virtual Power Plant een virtuele energiecentrale. Een ingenieus technisch systeem dat lokaal bedrijven met netcapaciteit en bedrijven zonder netcapaciteit aan elkaar verbindt. Door realtime energie te meten worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd. Oftewel, slim gebalanceerd. Wanneer het ene bedrijf energie te weinig heeft en het andere bedrijf energie over, kunnen ze elektriciteit aan elkaar leveren. De opgewekte energie de lokaal wordt opgewekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen, wordt dan ook ter plekke gebruikt. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare netcapaciteit. Dit kan een effectieve oplossing zijn als een bedrijventerrein geen of niet voldoende netcapaciteit kan krijgen op het elektriciteitsnet. In de Whitepaper lokaal energie delen met een Virtual Power Plant leggen we exact aan je uit hoe het werkt, welke aandachtspunten er zijn en op welke manier het succesvol kan zijn. 

Download whitepaper
Elektriciteit afnemen wanneer je wilt

Elektriciteit afnemen wanneer je wilt

Het delen van energie met bedrijven in de omgeving is een relatief nieuw begrip in het energielandschap. Alhoewel een dergelijk principe in private netten of op sommige locaties met smart grids al wordt toegepast. Maar we kunnen stellen dat tot voor kort het energielandschap heel overzichtelijk was. Een energieleverancier voorziet in elektriciteit of gas. De regionale netbeheerder zorgt dat de afgenomen elektriciteit via het publieke elektriciteitsnet naar jou als gebruiker getransporteerd wordt. In Nederland hebben we altijd gebruik kunnen maken van een van de meest stabiele en betrouwbare netten van de wereld en was de afname en het transport van elektriciteit een vanzelfsprekendheid. Met de groei aan duurzame energiebronnen raakt het elektriciteitsnet vol. Nieuwe initiatieven zoals lokaal energie delen zijn dus hard nodig.

Het energiesysteem van de toekomst

Het energiesysteem van de toekomst

Als onderdeel van een Virtual Power Plant zijn de bedrijven naast consument van energie ook producent van energie. Het bedrijf neemt namelijk niet alleen energie af van het net, maar wekt ook op. En die opgewekte energie wordt lokaal gedeeld met andere bedrijven op de momenten dat zij stroom nodig hebben. Om dit waar te kunnen maken dien je goede afspraken met elkaar te maken en vast te leggen. Het opzetten van een energiecoöperatie is daar een voorbeeld van. Daarin maak je duidelijke afspraken over de verdeling van energie, wat de randvoorwaarden zijn voor het delen en afnemen van energie en tegen welke tarieven er binnen de coöperatie energie wordt gedeeld.

 
ik wil vrijblijvend advies
Samenwerking met netbeheerders noodzakelijk voor lokaal energie delen

Samenwerking met netbeheerders noodzakelijk voor lokaal energie delen

Het energienet klaar maken voor de toekomst ligt grotendeels bij de netbeheerders. Maar de energietransitie vraagt een nieuwe manier van inrichten van ons energiesysteem. Want in 2030 moeten we 70% van de energie op duurzame wijze produceren. Steeds meer lokale energieopwek en dus meer druk op het elektriciteitsnet. Om het energiesysteem van de toekomst mogelijk te maken, moeten de netbeheerders hun netten verzwaren en tegelijk lokaal energie delen ondersteunen. Dat kunnen de netbeheerders niet alleen. Het vergt een multidisciplinaire aanpak en een veel nauwere samenwerking van stakeholders in de lokale energievoorziening. Vanuit energie-infrastructuur perspectief is de Virtual Power Plant een goede, lokale oplossing die dit mogelijk maakt. Maar, een decentrale energievoorziening realiseer je niet alleen.